پان‌عربیسم

پان‌عربیسم

از جنگ جهانی دوم به این‌سو، ایده‌ی ملی‌گرایی سکولار، سکه‌ی رایج کشورهای عربی بوده است. پان‌عربیسم که ملغمه‌ای از ناسیونالیسم، سکولاریسم و سوسیالیسم بود با قدرت‌گرفتن جمال عبدالناصر در مصر به اوج رسید. این مجموعه مستند روایتی است از اوج و فرود پان‌عربیسم در قرن بیستم.

قسمت‌ها

پان‌عربیسم - بخش سوم
پان‌عربیسم - بخش دوم
پان‌عربیسم - بخش یکم