می فرحات، ایران اینترنشنال از سفر فرستاده ویژه مکرون به لبنان می‌گوید

می فرحات، ایران اینترنشنال از سفر فرستاده ویژه مکرون به لبنان می‌گوید.

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۹