هدفون، مجموعه برنامه‌ رادیویی است که به معرفی هنرمندان عرصه موسیقی زیر‌زمینی می‌پردازد. در این مجموعه با چهره‌های جدیدی آشنا خواهید شد که زندگی خود را صرف تولید آثاری کرده‌اند که در عرصه عمومی جامعه امکان تولید و نشر ندارند.

هدفون - علی چکاو
هدفون - بابک رضوانی
هدفون - بیژن موسوی
هدفون - ایمانمون
هدفون - گنده
هدفون - کنیس
هدفون - تبرئه
هدفون - پیمان سلیمی
هدفون - گل‌آذین
هدفون - دارا
هدفون - نیاز نواب
هدفون - ساچمه

پادکست‌ها