فردا، برنامه‌ای هفتگی و گفتگو‌محور است. چهار مهمان بدون مجری، درباره موضوع‌های مهم مربوط به ایران گفتگو خواهند کرد. فردا، گذشته و حال را نادیده نمی‌گیرد، اما نگاهش رو به جلو است. فردا، دریچه‌ای رو به آینده است.

فردا: سیاستمداران ایرانی‌تبار چگونه در غرب به خیزش انقلابی کمک می‌کنند؟
فردا: نقشه راه همکاری اپوزیسیون چگونه است؟
فردا: خیزش و خفقان در ایران؛ چگونه باید مقاومت کرد؟
فردا: جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است؟
فردا: ائتلاف چگونه باید شکل بگیرد؟
فردا: ایران در آینده نزدیک برای چه وضعیتی باید آماده باشد؟
فردا: خیزش انقلابی مردم ایران چه تحولات بنیادینی را رقم زدهاست؟
فردا: اعدام‌های انتقام‌جویانه؛ جمهوری اسلامی به چه سطحی از بحران رسیده است؟
فردا: نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در خیزش انقلابی مردم ایران
فردا: قدم بعدی برای پیروزی خیزش انقلابی مردم ایران چیست؟
فردا: کردستان در خیزش انقلابی چه نقشی ایفا می‌کند؟
فردا: فاز بعدی خیزش انقلابی از دید جوانان ایرانی

پادکست‌ها