هشتگ-مهسا مجموعه گفتگوهای رادیویی است که در تابستان سال ۲۰۲۳ با هنرمندان مقیم تورنتو کانادا انجام شده. در این برنامه مهرسا رهنما پای صحبت هنرمندان و اندیشمندانی نشسته که هر کدام در جای خود تلاش داشته‌اند با ابزار هنر و اندیشه با جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم‌صدا شوند.

هشتگ مهسا: حمید مهدی زاده
هشتگ مهسا: حمید رحمانیان
هشتگ مهسا: سحر دهقان
هشتگ مهسا : گلرخ امینیان
هشتگ مهسا :نیک‌آهنگ کوثر
هشتگ مهسا : تینوش نظم‌جو
هشتگ مهسا : بنفشه طاهریان
هشتگ مهسا : مری آپیک
هشتگ مهسا : آیتک صراحی طلب
هشتگ مهسا: کوروش بابایی
هشتگ مهسا: توکا نیستانی
هشتگ مهسا: آزاده مومنی

پادکست‌ها